275431812_1123664961507658_6821703642202674847_n.jpg

PENNWATTANA DISTRIBUTOR

Chinese Books for Everyone.

เป็นเวลากว่า 20 ปีที่ บริษัท เพ็ญวัฒนา จัดจำหน่ายและนำเข้าหนังสือเรียนภาษาจีนเพื่อนักเรียน และผู้อ่านชาวไทยที่สนใจในภาษาจีน ที่มีทั้งเรื่องสั้น หนังสือเรียนภาษาจีน การ์ตูน หนังสือเตรียมสอบ HSK คู่มือครู นวนิยายคลาสสิก หนังสือเพื่อการค้า ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และอื่น ๆ อีกมากมาย


 และในวันนี้ เราได้ผลิตหนังสือเรียนภาษาจีน-ไทย หนังสือเตรียมสอบ HSK และหนังสือความรู้ในการใช้ภาษาจีนมากมายหลากหลายประเภท เพื่อส่งต่อความรู้ให้กับผู้อ่านทุกคน

 
ไวยากรณ์ลลิล_edited.jpg

一门新的语言是一种新的生活。

A new language is a new life.

 และในวันนี้ เราได้ผลิตหนังสือเรียนภาษาจีน-ไทย หนังสือเตรียมสอบ HSK และหนังสือความรู้ในการใช้ภาษาจีนมากมายหลากหลายประเภท เพื่อส่งต่อความรู้ให้กับผู้อ่านทุกคน

 

Chinese Lover Community

พวกเราออกบู้ธทั่วประเทศกว่า 60 ครั้ง ต้อนรับนักอ่านทั่วประเทศไทยจำนวนหลายหมื่นคนที่ผ่านมาเยี่ยมใน บู้ธเล็ก ๆ ของเรา บู้ธที่กลายเป็นชุมชนสำหรับผู้อ่านที่รักและสนใจ ในภาษาและวัฒนธรรมจีน 

Contact
92244223_2808815559166351_14481423566446
100 สำนวนจีน.jpg
100 สุภาษิตคำจีน.jpg
5003011.jpg
500w3.jpg
500ST2.jpg
500hsk5.jpg
500st1.jpg
5003012.jpg
500hsk4.jpg
500hsk3.jpg
500CHEX.jpg
+¦-ñ++-++8HSK4.jpg
+¦-ñ++-++8HSK5.jpg