81903130_2610385925675983_31303578797106

PENNWATTANA DISTRIBUTOR

Chinese Books for Everyone.

เป็นเวลากว่า 19 ปีที่ บริษัท เพ็ญวัฒนา จัดจำหน่ายและนำเข้าหนังสือเรียนภาษาจีนเพื่อนักเรียน และผู้อ่านชาวไทยที่สนใจในภาษาจีน ที่มีทั้งเรื่องสั้น หนังสือเรียนภาษาจีน การ์ตูน หนังสือเตรียมสอบ HSK คู่มือครู นวนิยายคลาสสิก หนังสือเพื่อการค้า ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และอื่น ๆ อีกมากมาย


 และในวันนี้ เราได้ผลิตหนังสือเรียนภาษาจีน-ไทย หนังสือเตรียมสอบ HSK และหนังสือความรู้ในการใช้ภาษาจีนมากมายหลากหลายประเภท เพื่อส่งต่อความรู้ให้กับผู้อ่านทุกคน

 

Chinese Lover Community

พวกเราออกบู้ธทั่วประเทศกว่า 60 ครั้ง ต้อนรับนักอ่านทั่วประเทศไทยจำนวนหลายหมื่นคนที่ผ่านมาเยี่ยมใน บู้ธเล็ก ๆ ของเรา บู้ธที่กลายเป็นชุมชนสำหรับผู้อ่านที่รักและสนใจ ในภาษาและวัฒนธรรมจีน 

 
 

一门新的语言是一种新的生活。

A new language is a new life.

 และในวันนี้ เราได้ผลิตหนังสือเรียนภาษาจีน-ไทย หนังสือเตรียมสอบ HSK และหนังสือความรู้ในการใช้ภาษาจีนมากมายหลากหลายประเภท เพื่อส่งต่อความรู้ให้กับผู้อ่านทุกคน

 

©2020 by Pennwattana Distributor. Proudly created with Wix.com